தினமும் 2 ஸ்பூன் 5 நாள் சாப்பிடுங்க நுரையீரல் சுத்தமாகி சுறுசுறுப்புடன் இருப்பீங்க lungs cleanSmoking may open the risks for different types of cancer. Studies have shown that turmeric contains curcumin, which has anti-inflammatory, antioxidant, …

source

Leave a Reply